Poznaj naszą historię

Jako spółka i4B czyli “Innovation for business” istniejemy od 2012 r., jako team pracujący razem – od 2005 roku.

Wszystko zaczęło się w kwietniu 2005 roku, w dniu kiedy otrzymaliśmy propozycję utworzenia kilkuosobowej drużyny programistów działającej w obszarze software developmentu oraz analizy danych. Mieliśmy działać na zlecenie firmy produkcyjnej z branży automotive.

Zlecony projekt został wdrożony i okazał się sukcesem, który zaowocował nawiązaniem długofalowej współpracy z Zamawiającym. Następnie opracowaliśmy platformę do handlu detalicznego, uwzględniającą specyfikę obszaru działań klienta.

W chwili obecnej nasz team rozrósł się do 16 osób, a realizacja zleceń poszerzyła się o kilka różnych podmiotów, z którymi współpracujemy na stałe.

Początki były skomplikowane, ale stawiliśmy czoło licznym wyzwaniom, które stanęły przed nami w drodze do stworzenia i4B